USA Custom Shop Hollywood.

First class tonemonster.. De ideale mix tussen LP geluid en strat ergonomie.